۰۹۱۱۲۹۲۱۸۷۶

کاهش نرخ دامنه های بین المللی در سیترال وب

با سلام

 

نرخ دامنه های بین المللی با توجه به کاهی نرخ ارائه دهنده کاهش یافت .

سیترال وب هم برای بهبود مالی کاربران خود به مراتب هزینه خرید ، تمدید و انتقال را کاهش داده .

نرخ دامنه .Com >> قیمت ۳۷.۰۰۰ تومان

نرخ دامنه .ir >> قیمت ۶.۰۰۰ تومان

نرخ دامنه .Net >> قیمت ۴۲.۰۰۰ تومان

نرخ دامنه .info >> قیمت ۴۸.۰۰۰ تومان

نرخ دامنه .org >> قیمت ۴۸.۰۰۰ تومان

نرخ دامنه .Me >> قیمت ۲۸.۰۰۰ تومان

برای مشاهده نرخ خرید دامنه در سیترال وب اینجا کلیک کنید .

 

با تشکر

question