طراحی سایت رول شیت حمید

طراحی سایت شرکت رول و شیت حمید با استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس ، رسپانسیو و اختصاصی طراحی گردید . با توجه به اینکه نمایش تصاویر از محیط کار مهم ترین هدف این وب سایت بود بیشترین اولویت طراحی گرافیک ظاهری آن بوده است . لذا استفاده از تصاویر بهینه ، کد نویس سبک و بهینه شده باعث لود سریع با وجود تصاویر زیاد گردیده است .

طراحی سایت شرکتی رول شیت حمید
طراحی سایت رول شیت حمید
طراحی سایت رول شیت حمید

طراحی سایت شرکت رول و شیت حمید با استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس ، رسپانسیو و اختصاصی طراحی گردید . با توجه به اینکه نمایش تصاویر از محیط کار مهم ترین هدف این وب سایت بود بیشترین اولویت طراحی گرافیک ظاهری آن بوده است . لذا استفاده از تصاویر بهینه ، کد نویس سبک و بهینه شده باعث لود سریع با وجود تصاویر زیاد گردیده است .