طراحی وب سایت ارزنامه

وب سایت ارزنامه با سیستم مدیریت وردپرس بصورت تماما اختصاصی ، و بصورت تبدیل PSD به کدنویسی وردپرس انجام گردید . بخش هایی از این وب سایت با JS و با کدنویسی انحصاری جهت نمایش سکه ها از بیس کد نویسی شد که جلوه های بسیار زیبایی برای بیننده دارد .

طراحی وب سایت ارزنامه
طراحی وب سایت ارزنامه

وب سایت ارزنامه با سیستم مدیریت وردپرس بصورت تماما اختصاصی ، و بصورت تبدیل PSD به کدنویسی وردپرس انجام گردید . بخش هایی از این وب سایت با JS و با کدنویسی انحصاری جهت نمایش سکه ها از بیس کد نویسی شد که جلوه های بسیار زیبایی برای بیننده دارد .